Schorsingsbesluit valt onder AWB

Een schoolbestuur moet zich bij de schorsing van een leerling houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Dit betekent onder meer dat de ouders van een leerling drie weken de tijd moeten krijgen om hun visie te geven, voordat de leerling formeel geschorst kan worden. Lees verder

Dat blijkt uit een uitspraak van 14 april 2006 van de rechtbank in Haarlem. In de zaak stond het bezwaar centraal dat de ouders van een leerling hadden ingediend tegen diens schorsing voor één dag door de leiding van een school voor voortgezet onderwijs.

De rechtbank oordeelde dat een schorsingsbeslissing een besluit is in de zin van artikel 1:3 AWB en dat daartegen de rechtsbeschermingsmogelijkheden als bedoeld in de artikelen 8:1 en 7:1 AWB openstaan.

Dit leidt volgens VOS/ABB in de praktijk tot een vertragende en daardoor onwerkbare situatie, omdat de schoolleiding een leerling pas voor een dag mag schorsen als de ouders daar eerst hun visie op hebben gegeven.

De uitspraak staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen