SCP adviseert met oogkleppen op

Zelden heb ik zo’n slecht rapport onder ogen gehad als ‘Waar voor ons belastinggeld?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De onderzoekers bedienen in het licht van de komende bezuinigingen met oogkleppen op het kabinet, terwijl het SCP een onafhankelijke instituut moet zijn, dat met een deskundige blik onderzoeken uitvoert en wetenschappelijk gefundeerde conclusies trekt. Lees verder

In het land der blinden is eenoog koning, moeten ze bij het SCP gedacht hebben, toen onderzoekers Bob Kuhry en Flip de Kam hun rapport naarbuiten brachten. Ze deden ‘onderzoek’ naar de efficiëntie van zeven semi-overheidssectoren, waaronder het primair en voortgezet onderwijs. Hun conclusie: als je het onderwijs meer geld geeft, leidt dat niet tot meer kwaliteit.

De SCP’ers namen de investeringen onder de loep en keken of daarmee de prestaties zijn toegenomen. Hoewel dat het geval is, vinden Kuhry en De Kam toch dat er veel geld nutteloos over de balk is gesmeten. Het is volgens hen niet zo dat elke euro extra ook een in euro’s uit te drukken prestatieverbetering heeft opgeleverd. 

Gelukkig zien ze zelf in dat hun onderzoek slechts een zeer beperkte blik op het funderend onderwijs werpt. In feite gaat het over taal en rekenen en niet over alle extra taken die het onderwijs er in de afgelopen jaren bij heeft gekregen. Denk hierbij aan de verplichting om burgerschapsvorming in het curriculum te integreren. Voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad merkte dat ook al op.

Minder gelukkig is, dat Kuhry en De Kam niet vermelden dat er de afgelopen tien jaar extra is geïnvesteerd in de lerarensalarissen. Dat was nodig om het onderwijs als werkgever aantrekkelijk te houden. Als er niet in de leraren was geïnvesteerd, zouden veel klassen nu zonder leerkracht hebben gezeten, wat ongetwijfeld tot een prestatieafname zou hebben geleid. Tegelijkertijd wijs ik erop dat er geen cent extra gestoken in de materiële instandhouding. Daarover lees ik niets…

Een slecht rapport is één, maar dat het SCP ook nog eens expliciet een voorschot neemt op de komende discussie over extra bezuinigingen, is ronduit belachelijk. In de Volkskrant ontkent onderzoeker Kuhry dat het rapport in het licht van de komende bezuinigingen is geschreven, maar hij zegt in die krant ook dat er bij het onderwijs best wel wat geld af kan. 

Volgens mij behoort het SCP een onafhankelijk instituut te zijn, dat met een deskundige blik onderzoeken uitvoert en wetenschappelijk gefundeerde conclusies trekt. Nu is het een instantie die met politieke getinte adviezen het kabinet op de wenken bedient. Een forse uitglijder, als u het mij vraagt! 

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB