SCP: meer ‘rugzakjes’ op reguliere school

Het aantal leerlingen met een ‘rugzakje’ in het regulier onderwijs is tussen 2000 en 2005 meer dan verdubbeld. In het primair onderwijs is sprake van een stijging met 97 procent, terwijl het voortgezet onderwijs een toename van 146 procent laat zien. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Meedoen met beperkingen’. Lees verder

Ook het aantal leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen in het speciaal onderwijs nam in dezelfde periode toe. In het primair onderwijs was sprake van een stijging met 10 procent. In het voortgezet onderwijs was de toename 39 procent. In 2005 gingen vier keer zoveel leerlingen naar het speciaal onderwijs (ruim 35.000) als met ambulante begeleiding naar reguliere scholen.

Het SCP meldt verder dat 40 procent van de ouders twee tot vier scholen moest bezoeken voordat hun kind werd geplaatst. Een kwart van de ouders vindt de toegang tot het reguliere onderwijs verbeterd, terwijl eenderde aangeeft dat hier sprake is van een verslechtering.

De meeste scholen onderschrijven de uitgangspunten van de rugzakregeling, maar toch heeft een op de drie scholen in het voortgezet onderwijs en een op de tien in het basisonderwijs wel eens een rugzakleerling geweigerd, zo vermeldt het SCP-rapport.

Klik hier voor de pdf-versie van het rapport ‘Meedoen met beperkingen’; klik hier voor de bijlagen van het rapport.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl