SCP over de staat van het onderwijs

Sinds de invoering van de vernieuwde tweede fase is het slagingspercentage in het havo en vwo toegenomen tot 90 procent in het havo en 94 procent in het vwo. Ook is de deelname aan havo en vwo in tien jaar toegenomen van 35 naar 40 procent. Dit zijn twee constateringen in het rapport ‘De sociale staat van Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lees verder

De SCP-onderzoekers Lex Herweijer en Ria Bronneman-Helmers melden ook dat het percentage kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs is toegenomen van bijna 11 tot ruim 16 procent. Ook volgen steeds meer leerlingen met een ‘rugzakje’ regulier onderwijs. Toch nam de deelname aan het speciaal onderwijs met de helft toe en kreeg het voortgezet speciaal onderwijs zelfs te maken met een ruime verdubbeling van het aantal leerlingen.

Ook blijkt dat het aantal ‘stapelaars’ van vmbo-t naar havo de laatste jaren weer toeneemt. Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt, maar niet snel genoeg om in 2010 een halvering te realiseren, zoals de Europese Unie wil.

In het SCP-rapport staat ook dat een op de vier basisscholen in de grote steden meer dan 80 procent leerlingen van allochtone afkomst heeft. Het aantal ‘zwarte’ scholen is de afgelopen jaren echter niet meer gegroeid.

Klik hier voor het SCP-onderzoek. Het onderwijs komt aan de orde op de bladzijden 85 tot en met 119.