Vrijheid van godsdienst en openbaar onderwijs – PO/VO

Op de Staatsrechtconferentie 2023 van de Open Universiteit wordt onder andere een workshop gegeven over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in het openbaar onderwijs. In deze workshop komt het actief pluriforme karakter van het openbaar onderwijs aan bod in...

College voor de rechten van de mens, 2020-97 Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN) discrimineerde niet op grond godsdienst of handicap/chronische ziekte bij de behandeling en bejegening door medewerkers en bij de toegang tot het onderwijs. Wel was sprake van onderscheid door in het doorstroomdossier informatie op te nemen over de geloofsovertuiging van de leerling en door de discriminatieklachten onvoldoende zorgvuldig te behandelen

Een leerling van een middelbare school, die onder bevoegd gezag van SPVOZN valt, vindt dat medewerkers discriminerende opmerkingen tegen haar hebben gemaakt en dat de school haar anders heeft behandeld dan andere leerlingen op grond van haar godsdienst en handicap of...

Godsdienst en levensbeschouwing in openbare school

In de openbare school komen leerlingen in aanraking met verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Dat benadrukt de Onderwijsraad in aanloop naar een bijeenkomst over artikel 23 van de Grondwet.Volgens de Onderwijsraad denken sommige...