Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt verdwijnt

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) houdt op 1 januari 2012 op te bestaan. De in het SBO verenigde werkgevers- en werknemersorganisaties verschuiven hun focus van bovensectorale kennisuitwisseling naar samenwerking binnen de eigen onderwijssector. Lees verder

Het SBO is in 1996 opgericht als een organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs en (tot 2000) de minister van OCW. Het richt zich op het functioneren van de onderwijsarbeidsmarkt.

Het SBO is uitgegroeid tot een kenniscentrum dat op basis van onderzoek signalen afgeeft aan het onderwijs, de samenleving en de politiek. Ook biedt het inhoudelijke ondersteuning aan de cao-partijen in het primair en voortgezet onderwijs. Bovendien ondersteunt het SBO bijna vijftig regionale platforms, waarin scholen samenwerken met lerarenopleidingen.

Het komende jaar wordt onderzocht hoe de bij het SBO aanwezige kennisinfrastructuur, expertise, cijfermatige gegevens, instrumenten en netwerken kunnen worden verankerd en overgedragen. De voor 2011 geplande activiteiten van het SBO gaan door. Ook blijven de websites www.onderwijsarbeidsmarkt.nl en www.stamos.nl in 2011 onderhouden.

Het SBO geeft aan dat het besluit om het sectorbestuur per 1 januari 2012 op te heffen, niet voortkomt uit bezuinigingen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het SBO.