Segregatie in onderwijs: zwart-witdenken hardnekkig

Het grote probleem in de discussie over het mengen van scholen, is het zwart-witdenken van veel ouders. Dat stelt beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB naar aanleiding van de vaak ongenuanceerde reacties op het plan van het bestuur PROOminent in Ede om de leerlingenpopulatie van de openbare Zuiderpoortschool meer gemengd te maken. Lees verder

Op basis van de reactie op de berichtgeving over de situatie in Ede, merkt Lammers op dat het ‘wel heel gemakkelijk is om alle allochtone en autochtone leerlingen op een grote hoop te gooien’. De neiging om dat te doen, brengt met zich mee dat niemand meer de verschillen en overeenkomsten tussen alle kinderen ziet.

Lammers pleit voor het al op jonge leeftijd gemengd laten opgroeien van kinderen, om de onbekendheid en de angst voor anderen te voorkomen. De school is volgens haar bij uitstek de plaats waar verschillende kinderen elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar te leren en te spelen.

Zij benadrukt dat het de gezamenlijke taak van het onderwijs, de lokale en de rijksoverheid én de ouders is om segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

Klik hier voor het commentaar van Marleen Lammers.