Seksuele diversiteit vanaf december in kerndoelen

De aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit zal naar verwachting in december zijn opgenomen in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. Omdat diversiteit verder gaat dan alleen seksualiteit, komt in de kerndoelen ook te staan dat scholen aandacht moeten hebben voor verschillende culturen en levensbeschouwingen. Lees verder

De ministerraad ging op 14 september akkoord met de wijziging van de kerndoelen. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog hun goedkeuring aan geven, maar alles wijst erop dat de aanpassing vanaf december van kracht zal zijn. Vanaf dat moment zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.

VOS/ABB is hier positief over, omdat aandacht voor seksuele diversiteit aansluit op de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarbij het niet uitmaakt of ze hetero-, homo- of biseksueel of transgender zijn. Ook is positief dat in de kerndoelen komt te staan dat diversiteit verder gaat dan seksualiteit alleen, en dat scholen ook aandacht moeten hebben voor verschillen in culturen en levensbeschouwingen.

De verplichte aandacht voor (seksuele) diversiteit betekent overigens nog lang niet dat naast de openbare ook de bijzondere scholen algemeen toegankelijk worden. Het bijzonder onderwijs behoudt op grond van de zogenoemde enkele-feitconstructie het wettelijk recht om homo- en biseksuele alsmede transgenderleerlingen en -personeelsleden te weigeren.

Ook blijven bijzondere scholen op basis van artikel 23 van de Grondwet het recht houden om leerlingen te weigeren als die niet zouden passen bij de religieuze/levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school.