Senaat akkoord met wetsvoorstel fusietoets

De Eerste Kamer heeft dinsdag zonder stemming het wetsvoorstel over de fusietoets aangenomen. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt bij Koninklijk Besluit bepaald. Naar verwachting zal de wet vanaf 1 augustus 2011 van kracht zijn. Lees verder

Kern van de nieuwe wettelijke regeling:

  • Fusies in primair en voortgezet onderwijs behoeven (behoudens enkele uitzonderingen in het primair onderwijs) goedkeuring van de minister.
  • Betreft zowel scholen- als besturenfusies.
  • Elke fusie vereist een fusie-effectrapportage.
  • Van de bestuursvorm ‘stichting samenwerkingsbestuur’ kan in de toekomst alleen gebruik worden gemaakt als één of meer van de betrokken scholen onder de opheffingsnorm dreigen te komen.

VOS/ABB heeft zich altijd verzet tegen het wetsvoorstel, omdat het de organisatorische vrijheid van scholen en hun besturen ten onrechte inperkt. In de politiek en de media is altijd het beeld geschetst dat door fusies in het primair en voortgezet onderwijs ‘de menselijk maat’ verloren zou gaan.

In werkelijkheid ontstaan bij fusies geen ‘leerfabrieken’ met duizenden leerlingen op één locatie, zoals vaak ten onrechte is beweerd, maar onderwijsorganisaties die efficiënter kunnen opereren. Bovendien kan met fusies het onderwijsaanbod in krimpgebieden op peil worden gehouden.

Het is betreurenswaardig dat volgens de nieuwe wet bij een fusietoets vooral wordt gekeken naar cijfermatige aspecten en er onvoldoende oog is voor de organisatie en de cultuur binnen de school en het bestuur. Die laatste aspecten zijn zeker zo bepalend voor ‘de menselijke maat’. 

Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl