Service Centrum Scholen in de steigers

De gezamenlijke organisaties voor bestuur en management, waaronder VOS/ABB, hebben groen licht gegeven voor de start van een Service Centrum Scholen. Dit wordt een voorlichtingscentrum over innovatief aanbesteden. Lees verder

Innovatief aanbesteden kan een zinvolle bijdrage leveren aan betere onderwijshuisvesting, vinden de ministeries van Onderwijs en Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de schoolbesturenorganisaties. Met de gezamenlijke oprichting van een Service Centrum willen zij bereiken dat scholen en gemeenten de voordelen van innovatieve aanbestedingsvormen beter kunnen benutten.

Het SCS moet een daadkrachtige organisatie worden waar scholen en gemeenten de benodigde kennis, ervaring en instrumenten kunnen vinden die nodig zijn voor innovatief aanbesteden. Scholen en gemeenten zijn zelf vaak te klein om daarover te kunnen beschikken.

Vormen van aanbesteden
Het SCS richt zich op de toepassing van innovatief aanbesteden. Hierbij moet worden gedacht aan P(ubliek) P(rivate) S(amenwerking), het Living Building-concept, PPS-light  en dergelijke. Traditionele aanbestedingen zoals Design en Build worden niet door het SCS bediend.

Bij de vormgeving aan het SCS is een duidelijke definitie van innovatieve aanbestedingsvormen gemaakt. Er is alleen dan sprake van een innovatieve aanbesteding indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • er is sprake van een grotere private betrokkenheid dan in een traditioneler aanpak;
  • er is sprake van significante risico-overdracht door de school en gemeente aan de private partij;
  • er is sprake van een geïntegreerde aanpak van investeren en exploiteren/onderhouden;
  • er loopt privaat kapitaal risico bij het tot stand brengen van de onderwijshuisvesting.

Doelstellingen Service Centrum
Onderzocht is welke problemen er leven op het gebied van onderwijshuisvesting en hoe innovatieve contactvormen kunnen bijdragen aan het oplossen hiervan. Vervolgens zijn drie doelstellingen voor het Service Centrum vastgesteld:

  • Het bevorderen van onderwijshuisvesting met een betere prijs-kwaliteitverhouding door de toepassing van innovatieve contractvormen.
  • Het stimuleren en in staat stellen van scholen en gemeenten om een transparante en zakelijke afweging te maken tussen innovatief aanbesteden en traditioneel aanbesteden;
  • Het in staat stellen van scholen en gemeenten om innovatieve aanbestedingsvormen op effectieve wijze te implementeren.

Vertegenwoordigers van de beide ministeries, de VNG en de besturenorganisatie vormen gezamenlijk het bestuur van de Stichting SCS.

De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling en inrichting van het SCS.