‘Service Centrum Scholenbouw moet blijven bestaan’

Het kabinet moet de subsidiestop voor het Service Centrum Scholenbouw (SCS) terugdraaien. Dat vinden de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees verder

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft besloten de subsidie voor het SCS per 1 januari volgend jaar stop te zetten. De VNG vindt dit een slecht besluit, omdat het SCS als onafhankelijk instituut een onmisbare rol zou vervullen. Samen met de PO-Raad en VO-raad onderzoekt de VNG hoe het SCS kan blijven bestaan.

VOS/ABB is het met de sectororganisaties en de VNG eens dat het SCS zeer waardevol is en dat het erg jammer zou zijn als het ophoudt te bestaan. Tegelijkertijd wijst VOS/ABB erop dat voor huisvestingsvraagstukken zeer vruchtbaar wordt samengewerkt met bureau HEVO.

Hebt u huisvestingsvragen? Stel ze aan onze Helpdesk!
Voor huisvestingsvraagstukken kunt u als lid van VOS/ABB bij de Helpdesk terecht: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. De Gratis service van de Helpdesk is er exclusief voor leden van VOS/ABB!

Als VOS/ABB onvoldoende deskundigheid in huis heeft om ingewikkelde huisvestingsvraagstukken van leden op te lossen, kan de hulp van samenwerkingspartner HEVO worden ingeroepen. Dit blijkt in de praktijk zeer goed te werken.

De Helpdesk van VOS/ABB geeft altijd binnen één werkdag een (eerste) reactie. Als de beantwoording van uw vraag meer ijd vergt, laat de VOS/ABB-Helpdesk dat ook binnen 24 uur weten.