Service Level Agreement

Een geoliede administratieve organisatie is essentieel in de lumpsumfinanciering. Van scholen wordt immers verwacht dat zij met hun lumpsumbudget eigen beleid maken. Om de uitvoering daarvan nauwgezet te kunnen volgen, moeten zij op elk moment van de beleidscyclus weten waar zij aan toe zijn. Het Service Level Agreement kan hier een belangrijke rol spelen. Lees verder

In de ‘Checklist administratieve organisatie’ staat waar een administratieve organisatie (AO) in elk geval aan moet voldoen. Maar er kan meer. De kwaliteit van een school kan veel winnen als zij een extra middel inzet voor haar administratieve organisatie: het Service Level Agreement (SLA).

Dit is een pakket gedetailleerde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de diensten en prestaties die moeten worden geleverd. Beide partijen houden steeds bij of deze afspraken worden nagekomen. In de ICT-wereld worden SLA’s al standaard gebruikt.

Een SLA ligt het meest voor de hand als een schoolbestuur de administratieve organisatie uitbesteedt. De opdrachtgever is dan het schoolbestuur, de opdrachtnemer het administratiekantoor. Maar ook als de AO in eigen hand wordt gehouden, zoals vaak bij grote schoolorganisaties, kan met een SLA worden gewerkt. Het versterkt en professionaliseert de interne-klantgedachte.

In de rechterkolom staat uitgebreide informatie over het Service Level Agreement.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

Bijlagen