SG Winkler Prins krijgt innovatieprijs voor ZAT-beleid

Het Zorg Advies Team (ZAT) van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) uitgeroepen tot het beste van Nederland. De school kreeg daarom woensdag in Den Haag uit handen van minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs een innovatieprijs. Lees verder

De school, die lid is van VOS/ABB, heeft de afgelopen jaren met 21 andere zorgadviesteams een pilot gedraaid. Het NJI heeft het ZAT van de Winkler Prins bij de ministeries voorgedragen als beste van Nederland.

De prijs was ook voor de gemeente Veendam, omdat school en gemeente samenwerken in het ZAT om jongeren met problemen snel en goed te helpen. Rouvoet en Van Bijsterveldt roemden de school en gemeente om hun vooruitstrevende beleid met het ZAT.

‘In deze gemeente is veel aandacht voor sluitende netwerken, ondersteuning van ouders, een actieve jeugd en een gezonde leefstijl’, aldus Rouvoet. Van Bijsterveldt sloot daarop aan: ‘Iedere leerling heeft recht op snelle en goede hulp. Het onderwijs staat dichtbij de leerlingen en kan zodoende probleemsignalen snel oppikken en hulp inschakelen. In de aanpak van voortijdig schoolverlaten speelt het ZAT daarom een cruciale rol.’

Het ZAT is een multidisciplinair team, dat adviseert en verwijst en tijdig passende zorg voor de leerlingen regelt. Er wordt met veel instanties samengewerkt, waaronder de leerplichtambtenaar, bureau jeugdzorg, verslavingszorg en de politie.

De innovatieprijs is voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van de aftrap van het Landelijk Steunpunt ZAT. Dit steunpunt van het Nederlands Jeugdinstituut is (in opdracht van de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin) opgericht voor ondersteuning op maat van alle professionals en bestuurders die in een ZAT werken of er bestuurlijk of beleidsmatig bij betrokken zijn. Het steunpunt levert geen blauwdrukken voor de ZAT’s, maar verschaft informatie, ideeën, tips en handreikingen om de kwaliteit van samenwerken in ZAT’s te verbeteren.

De komende jaren wordt deze innovatieprijs een jaarlijks terugkerende prijs.
Kijk voor meer informatie op www.zat.nl of op www.winklerprins.nl.

Archieffoto Harry Tielman