Sluiting kleine vo-scholen van de baan

VOS/ABB is blij dat tientallen kleine scholen voor voortgezet onderwijs kunnen blijven bestaan. Dit goede nieuws volgt op het besluit van minister Maria van der Hoeven om de huidige systematiek van opheffingsnormen te handhaven. VOS/ABB had daar met de andere organisaties voor bestuur en management bij de minister op aangedrongen. Lees verder

De minister wilde opheffingsnormen invoeren per school binnen

scholengemeenschappen in plaats van per schoolsoort, zoals dat nu het

geval is. Dit zou betekenen dat scholengemeenschappen de vrijheid

zouden verliezen om kleine afdelingen open te houden.

Het mag duidelijk zijn dat dit plan leidde tot een scherpe

veroordeling. VOS/ABB besloot in overleg met de ledencommissie-VO om

samen met de andere organisaties voor bestuur en management een

brandbrief aan de Tweede Kamer te sturen met de dringende oproep het

plan van de minister af te wijzen.

Kennelijk drong de inhoud van deze brandbrief en de goede argumenten

die erin stonden tot de minister door. Ze heeft haar omstreden voorstel

ingetrokken, nog voordat de Tweede Kamer zich erover hoefde uit te

spreken. Dit betekent onder meer dat 46 kleine vwo-scholen en 20

mavo-afdelingen opgelucht adem kunnen halen. Ze kunnen openblijven.

Het besluit van de minister past in het beleid om scholen meer

autonomie te geven. Ook sluit de beslissing van de minister aan bij de

wens om kleinschalig onderwijs te handhaven. Deze wens leeft niet

alleen binnen de sector. Kleinschalig onderwijs is een onderwerp dat

veel mensen nauw aan het hart ligt. VOS/ABB is blij dat de minister

luistert naar wat er in maatschappij leeft.

Philip Geelkerken