Sluiting van scholen als uiterste consequentie

De sluiting van slechtpresterende scholen moet als uiterste maatregel niet worden uitgesloten. VOS/ABB ziet het als een maatschappelijke plicht van scholen om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Leerlingen mogen niet de dupe worden van scholen die bij herhaling zijn gewezen op het leveren van ondermaatse prestaties. Lees verder

VOS/ABB onderschrijft hiermee de reactie van Minister Van der Hoeven op het Onderwijsverslag 2002/2003, waarin ze stelt dat deze zwakke scholen uiteindelijk moeten worden gesloten. Dit is ‘nieuw beleid’, zo schrijft ze. Jammer is dat dit nieuwe beleid pas nu boven tafel komt. Spijtig is dat vooral voor die leerlingen, die als gevolg van de tekortkomingen van deze slecht presterende scholen hebben moeten afhaken in het voortgezet onderwijs.

Een fiks aantal scholen blijkt helaas stelselmatig onvoldoende te presteren. Het behoeft geen betoog dat daardoor onder meer de doorstroming naar en de carrière in het voortgezet onderwijs van een aantal leerlingen  problemen oplevert. Denk alleen maar aan het hoge uitvalpercentage binnen het VMBO-onderwijs.

VOS/ABB kijkt hierbij ook kritisch naar het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Want ook onze leden moeten zich aangesproken voelen als we ons samen sterk maken voor goed onderwijs voor alle leerlingen in Nederland. De sluiting van een school die niet aan de vereiste maatstaven voldoet is een pijnlijk besluit, met verstrekkende gevolgen. Het belang van de leerlingen moet echter voorop staan. Zij hebben immers recht op goed onderwijs.

 Het is onze maatschappelijk plicht om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Hoe dan ook. En ook aan het aantal herkansingen komt een einde. Met sluiting als uiterste consequentie. Wel vinden we dat een bestuur voldoende tijd moet krijgen om de leerlingen op een verantwoorde wijze een plek elders te bezorgen en dat de aanwezigheid van het openbaar onderwijs, zoals dat  Grondwet dat vereist, niet in gevaar komt. 

Uiteraard dienen ook de belangen van de werknemers in ogenschouw te worden genomen. De Minister heeft in haar beleidsreactie laten weten eenzelfde mening toegedaan te zijn. Het gaat hier om pijnlijke maatregelen, maar willen we het onderwijs in Nederland op niveau houden, dan moeten we niet bang zijn om de lat hoog te leggen.