Snijders presenteert Drentse Onderwijsmonitor

Bestuursvoorzitter Peter Snijders van VOS/ABB heeft de vierde Drentse Onderwijsmonitor overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW en de Drentse gedeputeerde Anneke Haarsma. Snijders is voorzitter van de regiegroep van de Drentse Onderwijsmonitor en burgemeester van de gemeente De Wolden. Lees verder

De monitor heeft tot doel om de onderwijsloopbaan van alle Drentse jongeren tot 23 jaar in kaart te brengen. De belangrijkste informatiebron voor de onderwijsmonitor is de leerplichtadministratie van de gemeenten. Het is de bedoeling dat de monitor een steeds uitgebreidere gegevensverzameling wordt. Vorig jaar is begonnen met het verzamelen en beschrijven van toetsresultaten in het basisonderwijs.

Het Drentse onderzoek gaat ook in op de bevolkingsontwikkeling. Zo neemt het aantal kinderen in Drenthe, net als in andere krimpregio’s, stelselmatig af. De gemeente De Wolden, waar Snijders burgemeester van is, had tussen 2005 en 2009 te maken met een daling van meer dan 20 procent van het aantal nul- tot vierjarigen. De krimp heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijs.

Kwaliteitsakkoord
Staatssecretaris Dijksma was ook naar Drenthe gekomen om het Kwaliteitsakkoord Onderwijs Drenthe te ondertekenen. Hierin verplichten schoolbesturen, gemeenten, de provincie en het Rijk zich om het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in twee jaar tijd fors terug te dringen.

Ook is afgesproken dat de Drentse schoolbesturen een gekwalificeerd instrument voor vroegsignalering en kwaliteitstekorten gaan hanteren. In totaal is er voor twee jaar 640.000 euro beschikbaar om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Eerder sloot Dijksma vergelijkbare kwlaiteitsakkoorden met de provincies Friesland en Groningen.

De Drentse Onderwijsmonitor kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen