Sommatiemodel GELD 2012 (24aug2011)

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting van de gehele organisatie voor primair onderwijs, het sommatiemodel, op basis van de GELD−modellen voor 2011 en latere jaren is gereed en beschikbaar als versie 19okt2010. Lees verder

Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven voor het werken met dit instrument. U kunt het instrument Sommatiemodel GELD 2011 vs 24aug2011.xls aan de rechterkant van dit bericht downloaden.

Voor nadere info:
Geke Lexmond, e-mail: glexmond@vosabb.nl of tel.: 06-20516610

Bijlagen