SP: acceptatieplicht niet voor orthodoxe scholen

De SP vindt dat orthodoxe scholen niet algemeen toegankelijk hoeven te worden. Dat heeft Tweede Kamerlid Jasper van Dijk gezegd. Lees verder

Hij deed zijn uitspraak in de tv-actualiteitenrubriek Netwerk. In de uitzending van donderdag 17 december was te zien dat Van Dijk een bezoek bracht aan het reformatorische Hoornbeeck College in Amersfoort.

Het Kamerlid discussieerde daar onder anderen met leerlingen, docenten en de schoolleiding over algemene toegankelijkheid en acceptatieplicht. In de discussie kwam de maatschappelijke integratie van reformatorische leerlingen aan bod. Volgens de school en de leerlingen is die goed.

Aan het einde van de uitzending bleek dat Van Dijk het met de schoolleiding eens was dat in het kader van de integratiediscussie algemene acceptatieplicht voor orthodoxe scholen niet hoeft te gelden. Dit staat haaks op het standpunt van de SP om algemene acceptatieplicht in het onderwijs in te voeren.

Klik hier voor de uitzending van Netwerk.