SP herhaalt ernstige zorgen over passend onderwijs

De SP heeft tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer zorgen geuit over de gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs. Lees verder

SP-Kamerlid Manja Smits wil van minister Marja van Bijsterveldt weten of die zich wel realiseert hoe ernstig de gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs zullen zijn. Smits noemt het onacceptabel dat reguliere scholen vanwege de kosten zorgleerlingen gaan weigeren.

De minister zegt dat reguliere scholen meer geld krijgen door het afschaffen van de leerlinggebonden financiering (rugzakjes), zodat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs hoeven. Van Bijsterveldt houdt vol dat zij het regulier onderwijs juist ontziet bij de bezuinigingen.

Smits is daarvan niet overtuigd: het onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen wordt slechter en minder toegankelijk, zo stelt zij.