SP op de bres voor maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs kan gemakkelijk in stand blijven. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De maatschappelijke stage is een van de onderwerpen die dinsdag in de Tweede Kamer aan bod komen in een debat over de onderwijsbegroting.

Van Dijk noemt het op de website van de SP ‘oliedom’ dat de regering de maatschappelijke stage wil ‘afschaffen’. Met dat laatste woord schiet Van Dijk met politieke retoriek bezijden de waarheid, want de maatschappelijke stage als zodanig wordt niet afgeschaft. Wel wil het kabinet de financiering ervan beëindigen en de maatschappelijke stage vanaf het schooljaar 2014-2015 geen verplichte eindexameneis meer laten zijn. Scholen mogen de maatschappelijke stage wel blijven aanbieden.

Het voornemen van het kabinet getuigt volgens Van Dijk van ‘zwabberbeleid’. Hij vindt het ook ‘doodzonde’, omdat de maatschappelijke stage volgens hem ‘een belangrijke aanvulling op het onderwijs is, die bijdraagt aan sociale betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling’ van leerlingen.

Geld is er!
Met de afschaffing van de financiering van de maatschappelijk stage wil het kabinet 75 miljoen euro bezuinigen. De SP’er stelt dat de financiering gemakkelijk kan blijven bestaan, desnoods deels, omdat in het zogenoemde herfstakkoord 500 miljoen euro extra voor onderwijs beschikbaar is gekomen. ‘We houden een mooie voorziening in stand en voorkomen kapitaalvernietiging omdat de stage na twee jaar alweer wordt afgeschaft’, aldus Van Dijk.

De maatschappelijk stage was een initiatief van het CDA, dat voortvloeide uit de normen-en-waardendiscussie die was losgemaakt onder voormalig CDA-premier Jan Peter Balkenende. Oud-minister Marja van Bijsterveldt, ook van het CDA, was degene die de maatschappelijke stage in het schooljaar 2011-2012 invoerde.

Meer steun
Niet alleen de SP en het CDA willen dat de financiering van de maatschappelijke stage blijft bestaan, ook bij de ChristenUnie en de SGP alsmede bij de regeringsfractie PvdA klinken dergelijke pleidooien. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de financiering eigenlijk ook behouden, want hij schrijft in een toelichting op de beëindiging van de financiering dat er iets waardevols wordt wegbezuinigd.

In oktober kwam uit een peiling van de Besturenraad naar voren dat een overgrote meerderheid van de schoolleiders in het christelijke voortgezet onderwijs de maatschappelijke stage wil behouden.