SP over klassenvergroting: CPB snapt ons niet

De SP ontkent dat de voorgenomen bezuiniging van 1 miljard euro op de lumpsum tot grotere klassen leidt, zoals het CPB meldt. ‘De bezuiniging van 1 miljard die de SP heeft ingeboekt voor het onderwijs, is volledig bedoeld voor management en overhead’, zo laat Tweede Kamerlid Manja Smits aan VOS/ABB weten. Uit haar toelichting blijkt dat de SP de essentie van de lumpsumfinanciering verontachtzaamt en af wil van de beleidsvrijheid van de schoolbesturen. Lees verder

Smits voegt daaraan toe dat het basisonderwijs wordt uitgesloten van deze bezuinigingen en dat het leeuwendeel terechtkomt bij mbo en hbo. Maar ook het voortgezet onderwijs kan het minder overhead doen, schrijft zij.

Het Kamerlid meldt verder dat voor de SP de bezuiniging op de lumpsum niet los te zien is van een ander financieringsmodel. 'De SP wil het salaris van onderwijzend personeel landelijk vaststellen. Tegelijkertijd willen wij een schot in de financiering, waardoor het budget voor docenten apart komt te staan van het budget voor overige uitgaven. Op die manier is klassenvergroting niet aan de orde en zal er een einde moeten komen aan wat in het verleden ook wel de leemlagen van het onderwijsmanagement werd genoemd.'

Volgens Smits past de benadering van de SP niet in de modellen die het CPB hanteert, waardoor het bureau in zijn doorrekening ten onrechte zou hebben geconcludeerd dat de SP de klassen groter wil maken. 'Vanzelfsprekend zijn wij het niet eens met deze conclusie', aldus Smits. Zij benadrukt dat de SP bezig is met een initiatiefwet voor een maximale klassengrootte in het basisonderwijs. 'Een wettelijk maximum aan het aantal leerlingen in een klas zorgt ervoor dat schoolbesturen kiezen voor een betere afweging tussen uitgaven aan leraren en andere zaken.'

Reactie VOS/ABB
Het is op zich positief dat de SP de klassen kennelijk niet wil vergroten. Het is en blijft echter een alarmerend signaal dat de SP een bezuiniging van 1 miljard euro op de lumpsumfinanciering wil in combinatie met het plan dit bedrag weg te halen bij management en overhead.

Dat is alarmerend omdat bestuur en management in het funderend onderwijs al uitermate efficiënt met de beschikbare middelen omgaan. Wie de cijfers kent, weet dat maar een heel klein deel van het beschikbare geld van de po- en vo-scholen hieraan wordt besteed. Wellicht dat in het mbo en hbo op bestuur en management kan worden bezuinigd, maar in het primair en voortgezet onderwijs kan dat écht niet.

Verder blijkt uit de uitwerking van de plannen die Manja Smits hierboven schetst, dat de SP de lumpsumfinanciering in feite wil afschaffen. Door bepaalde posten te benoemen bij het plan om te bezuinigen op de lumpsum, laat zij zien af te willen van de huidige beleidsvrijheid van de schoolbesturen. Daarmee zouden we terugkeren naar de situatie van vóór de lumpsumfinanciering, toen het onderwijs nog werkte met het declaratiesysteem en de overheid alles bepaalde.

Ook de term 'schotten' die Smits in haar toelichting gebruikt, toont aan dat de SP de essentie van de lumpsumfinanciering en daarmee de beleidsvrijheid van de schoolbesturen ondergraaft. Dit beeld past bij een partij die het onderwijsbeleid weer volledig wil centraliseren. Dat is in de ogen van VOS/ABB een kwalijke zaak. 

Klik hier voor het bericht waarop Smits heeft gereageerd.