SP wil passend onderwijs jaar uitstellen

De SP wil dat passend onderwijs minstens een jaar later wordt ingevoerd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk zal tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting vragen om uitstel.

Van Dijk vindt het onverantwoord om passend onderwijs volgens de huidige planning op 1 augustus 2014 in te voeren. Hij vreest dat er in grote klassen in het reguliere onderwijs onvoldoende begeleiding kan worden geboden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

‘Het zal tot spanningen leiden tussen scholen en ouders’, zo stelt hij in de Volkskrant. Hij denkt dat passend onderwijs ‘knellend onderwijs’ wordt.