Speelveldje mag voorlopig blijven, ondanks geluidhinder

Een omstreden speelveldje bij een openbare basisschool in Nijmegen mag voorlopig blijven, maar het moet wel ’s avonds en in het weekend dicht.

Het gaat om een speelveldje bij openbare basisschool De Buut in Nijmegen. Omwonenden van nieuwbouwappartementen vinden dat spelende kinderen daar te veel herrie maken. De voorzieningenrechter constateert dat de geluidnormen inderdaad worden overschreden, maar bepaalt dat het pleintje voorlopig mag blijven.

Wel moet de school maatregelen treffen om de ervaren overlast te beperken. Het pleintje moet doordeweeks na 18.30 uur en in het weekend dicht zijn, zodat er dan geen kinderen meer kunnen spelen. Verder heeft de voorzieningenrechter bepaald dat er hoogpolig kunstgras moet komen. Ook moeten de betonnen randen op het pleintje en de goaltjes verdwijnen.

De voorzieningenrechter zegt tevens dat er snel meer onderzoek moet komen om te zien of met meer maatregelen het geluidniveau verder omlaag kan. Als dat niet kan, ontstaat er een nieuwe situatie waar de rechter mogelijk opnieuw naar moet kijken.

Lees de uitspraak van de voorzieningenrechter