Spel voor zelfevaluatie schoolbestuurders

De projectgroep Q*Primair heeft het spel ‘Schoolbestuurders uitgedaagd’ ontwikkeld. Dit is een aanvulling op het al langer bestaande spel ‘Uitgedaagd’. Lees verder

Schoolbestuurders en bovenschools managers kunnen het nieuwe spel gebruiken als instrument voor (zelf)evaluatie. Het is ook geschikt om het kwaliteitsbeleid op bovenschools niveau in kaart te brengen.

Klik hier voor uitgebreide informatie op de website van ‘School aan zet’. Via die site kunt u het spel, dat 275 euro kost, via de KPC Groep online bestellen.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl