Spelregels voor opleggen van sancties door OCW

De onlangs gepubliceerde beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Lees verder

De regeling moet helderheid verschaffen over de manier waarop de minister van OCW gebruik kan maken van de bevoegdheid een sanctie op te leggen. De beleidsregel benadrukt dat elke sanctie maatwerk is. Er moet een redelijke verhouding zijn tussen de mate waarin een school in gebreke blijft en de opgelegde sanctie.

De Inspectie van het Onderwijs heeft volgens de regeling het mandaat om een sanctie op te leggen, die kan oplopen tot inhouding van 15% van de bekostiging.

U kunt de regeling downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen