‘Staat mag openbaar onderwijs niet indoctrineren’

Het is ‘onrustbarend’ dat vijf Italiaanse Europarlementariërs proberen om het christelijke kruis te handhaven in de openbare scholen in hun land. Dit druist volgens twee Belgische rechtsgeleerden in tegen de grondwettelijke scheiding van kerk en staat. Lees verder

Professor Serge Gutwirth en onderzoeker Cécile Mathieu van het centrum Fundamental Rights and Constitutionalism van de Vrije Universiteit Brussel stellen dat met de motie van de Italianen in het Europese Parlement ‘de verworvenheden van de politieke verlichting en de staatsneutraliteit weer op het spel staan’. Ze geven daarop een toelichting in de rubriek De Gedachte op de website van de Vlaamse krant De Morgen.

De Italiaanse motie om ‘religieuze symbolen te plaatsen die representatief zijn voor de traditie en de identiteit van het land’ volgt na een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat kruisbeelden in openbare scholen, zoals dat in Italië praktijk is, moeten worden weggehaald, omdat dit haaks staat op het pluralisme en de neutraliteit van het openbaar onderwijs. Een moeder van Finse afkomst in Italië had de zaak aanhanging gemaakt, wat in Italië tot veel verontwaardigde reacties leidde.

De twee Belgische rechtsgeleerden wijzen erop dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens al verschillende keren heeft bevestigd dat het de staat verboden is te indoctrineren op (openbare) scholen. Die moeten juist een ontmoetingsplaats zijn van verschillende (geloofs)overtuigingen en tradities. ‘Zulk onderwijspluralisme is essentieel voor de vrijwaring van de democratische rechtsstaat’, aldus Gutwirth en Mathieu.

Klik hier voor het stuk van Gutwirth en Mathieu op de website van De Morgen.