Staatssecretaris: vertrouwen in Steve JobsScholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt zich geen zorgen over de nieuwe gestarte Steve JobsScholen. Hij ziet dit initiatief met vertrouwen en belangstelling tegemoet. Dat antwoordt hij op vragen van het SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Van Dijk had onder meer gevraagd of de staatssecretaris de mening deelt ‘dat leerlingen geen proefkonijnen zijn en dat nieuwe onderwijsconcepten grondig moeten worden onderzocht voordat zij worden toegepast’.

In zijn antwoord wijst Dekker erop dat scholen in Nederland grote vrijheid hebben om hun onderwijs volgens de eigen ideeën in te richten, binnen wettelijke grenzen voor de onderwijstijd, de bevoegdheid van leraren en de kerndoelen. De inspectie ziet daarop toe en signaleert eventuele tekortkomingen.

‘Ook voor de inspectie geldt dat zij scholen de ruimte geeft om binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de onderwijskwaliteit het onderwijs zelf vorm te geven. Wel heeft de inspectie, net als u en ik, bijzondere aandacht voor deze scholen vanwege hun vernieuwende karakter’, aldus Dekker. Hij meldt dat er overleg is geweest tussen de inspectie en de initiatiefnemers om wederzijds uitleg te geven.

De komende tijd zal de inspectie extra toezicht houden op de Steve JobsScholen met aandacht voor de vernieuwende aspecten van het concept. ‘De initiatiefnemers hebben aangegeven hier positief tegenover te staan’, schrijft Dekker. Hij benadrukt dat de Steve Jobsscholen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als andere basisscholen. ‘Uit de plannen van O4NT blijkt niet dat deze scholen dat niet zullen doen. Ook hier geldt dat dit uiteindelijk in de praktijk bekeken moet worden’.

De complete beantwoording van de Kamervragen vindt u in de bijlage in de rechterkolom. Daar vindt u ook gerelateerd nieuws.

Meer over het concept van de Steve JobsScholen