Stagiair terecht weg na uitdragen godsdienst

Het openbare Leidsche Rijn College heeft terecht het contract met een stagiair verbroken wegens het uitdragen van de eigen godsdienst. Dat blijkt uit de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, die oordeelt dat het college niet in strijd heeft gehandeld met de Algemene wet gelijke behandeling. Lees verder

Voor VOS/ABB vormt de uitspraak van de commissie geen verrassing. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt immers dat het onderwijs op een openbare school wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging.

Dat betekent overigens niet dat het openbaar onderwijs absoluut neutraal is. De openbare school heeft namelijk specifiek oog voor de diversiteit aan levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving. Daar past echter wel evenwicht en terughoudendheid bij. Het kan bij voorbeeld niet zo zijn dat de leraren een specifieke levensbeschouwing uitdragen.

Dat is precies wat de stagiair op het Leidsche Rijn College wel deed. Dit ondanks het feit dat tijdens het intakegesprek de stagiair is uiteengezet dat het openbare karakter van het college vereist dat de stagiair terughoudend spreekt over zijn geloof. Deze terughoudendheid heeft de stagiair onvoldoende in acht genomen. Na een aantal klachten van leerlingen is de stagiair daarop aangesproken zonder het gewenste resultaat. Het college heeft daarna het contract met de stagiair verbroken. Terecht naar de mening van de commissie. In termen van de commissie vormt het karakter van het openbaar onderwijs – vastgelegd in de Grondwet – een objectieve rechtvaardigingsgrond voor het indirecte onderscheid op grond van godsdienst.

Overigens prijst de commissie het Leidsche Rijn College dat het de stagiair uitdrukkelijk de vrijheid liet om uiting te geven aan zijn geloof. De stagiair wist daarbij echter niet de grenzen in acht te nemen die het karakter van het openbaar onderwijs vereist.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Commissie Gelijke Behandeling.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl