Stakers doorbetalen ‘niet onrechtmatig’

Het is volgens de Inspectie van het Onderwijs ‘niet onrechtmatig’ om stakende leraren door te betalen. Dat meldt de PO-Raad in een handreiking over de vraag hoe schoolbesturen kunnen omgaan met de aangekondigde landelijke onderwijsstaking op 6 november.

In de handreiking van de sectororganisatie staat dat stakers op grond van het principe ‘geen arbeid, geen loon’ geen recht hebben op doorbetaling van hun salaris. Het schoolbestuur kan daarom het salaris inhouden.

Schoolbesturen kunnen er ook voor kiezen stakers wel door te betalen. De PO-Raad gaat er vanuit dat ze daar geen last mee krijgen tijdens de accountantscontrole van de jaarcijfers. ‘De Inspectie van het Onderwijs (…) heeft vorig jaar (…) aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is’, zo staat in de handreiking.

Als een schoolbestuur besluit om stakers niet door te betalen, kunnen stakende personeelsleden die lid zijn van een vakbond, een vergoeding krijgen uit de stakingskas van hun bond. Let op: dit gaat niet op bij schoolleidersvakbond AVS en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOV), want die hebben geen stakingskassen.

Lees meer…

Minister vindt niets

Onderwijsminister Arie Slob heeft voorafgaand aan de onderwijsstaking op 15 maart van dit jaar aan VOS/ABB laten weten dat hij doorbetalen van stakers goed- noch afkeurt. In 2018 zei Slob in antwoord op Kamervragen dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan stakende werknemers goedkeurde.