In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het ministerie van OCW stelt zich vooralsnog niet op het standpunt dat schoolbesturen zonder risico op terugvordering van rijksbekostiging stakers mogen doorbetalen tijdens de komende regionale estafettestakingen op 14 februari en 14 maart. Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd aan VOS/ABB weten.

In december meldde het ministerie van OCW aan VOS/ABB dat het niet zou korten op de bekostiging als schoolbesturen tijdens de landelijke staking op 12 december stakende werknemers zouden doorbetalen. ‘We kunnen bevestigen dat OCW niet de bekostiging gaat terugvorderen bij besturen die salaris doorbetalen tijdens de staking van 12 december’, zo liet het ministerie toen weten.

Daarmee stelde OCW zich op hetzelfde standpunt dat het innam voorafgaand aan de staking op 5 oktober. Toen liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat OCW niet voornemens was ‘om schoolbesturen te straffen als die besluiten om werknemers die (…) aan de staking meedoen door te betalen’.

Mag doorbetalen ook tijdens estafettestakingen?

Deze woorden hadden echter alleen betrekking op de stakingen op 5 oktober en 12 december, zo benadrukte de woordvoerder. Daarom heeft VOS/ABB eerder deze maand en nu opnieuw aan hem gevraagd of het ministerie hetzelfde standpunt inneemt nu er op 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en op 14 maart in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zal worden gestaakt.

De woordvoerder laat nu weten dat niet kan worden gemeld dat het ministerie dezelfde lijn hanteert als in oktober en december. OCW is zich hierover volgens hem nog aan het beraden. Het is nog niet duidelijk of het beraden voor 14 februari zal zijn afgerond.

Doorbetalen: hoe zit het juridisch?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven aan dat strikt genomen volgens de wet leraren niet mogen worden doorbetaald. Ten eerste geldt het principe ‘geen arbeid, geen loon’ en ten tweede zou doorbetaling kunnen worden beschouwd als onrechtmatige besteding van rijksbekostiging.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Delen