Staking 6 maart: hoe handelt het bevoegd gezag?

Adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de manier waarop het bevoegd gezag dient te handelen als werknemers gaan staken. Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden. Lees verder

Directe aanleiding voor het schrijven van de toelichting zijn vragen die bij de Helpdesk van VOS/ABB binnenkomen naar aanleiding van de staking die voor dinsdag 6 maart is aangekondigd. De staking is gericht tegen de bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs.

VOS/ABB verzet zich al tegen deze bezuiniging sinds die bekend werd. De bezuiniging door minister Marja van Bijsterveldt van OCW zal ertoe leiden dat de zorg voor leerlingen en de onderwijskwaliteit niet meer kunnen worden gegarandeerd. Andere onderwijsorganisaties sloten zich bij het protest van VOS/ABB aan, waardoor het verzet nu breed wordt gedragen.

De toelichting op de handelwijze van het bevoegd gezag in verband met de staking, kunt u downloaden als u lid bent van VOS/ABB. U dient via Mijn VOS/ABB ingelogd te zijn.

Als u uw inlogcodes niet (meer) weet, kunt u die opvragen bij Karin Peters van het secretariaat van VOS/ABB: kpeters@vosabb.nl.