Stand van zaken samenwerkingsschool

Artikel 23 van de Grondwet is in de loop van 2006 zodanig gewijzigd, dat er geen beletsel meer is om in de verschillende onderwijswetten de samenwerkingsschool
nu verder te regelen. Een wetsvoorstel tot aanpassing van die onderwijswetten (PO, WEC en WVO) wordt door de regering voorbereid. Naar verwachting zal de nieuwe regering dit wetsvoorstel in de loop van 2007 bij de Tweede Kamer indienen. Lees verder

Zie voor een nadere toelichting in het bestand in de rechterkolom.
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen