Stappenplan: aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een duidelijk stappenplan opgesteld met informatie over de aanstelling, het functioneren, het verzuim en het eventuele ontslag van personeelsleden. Lees verder

Het stappenplan is opgesteld op verzoek van een van de leden van VOS/ABB. Andere besturen en scholen die lid zijn van VOS/ABB, kunnen er ook gebruik van maken.