Stappenplan bij plaatsing rugzakkinderen

VOS/ABB is een van de samenstellers van een stappenplan voor de toelating en/of afwijzing van een ‘rugzakkind’ in het kader van de leerlinggebonden financiering (LGF). Lees verder

In de rechterkolom hiernaast vindt u het stappenplan in twee versies: een voor primair onderwijs en een voor voortgezet onderwijs.

Bijlagen