Stappenplan ontslagbeleid bij daling rijksbekostiging

In de rechterkolom kunt u een stappenplan vinden waar het bevoegd gezag uitvoering aan kan geven indien het bevoegd gezag de regeling ontslagbeleid hanteert en er sprake is van een daling van de rijksbekostiging waardoor personeelsleden gedwongen moeten worden ontslagen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl