Startschot voor Taskforce Diversiteit Schoolbesturen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft het startschot gegeven voor de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen. Deze taskforce onder leiding van oud-staatssecretaris Bruno Bruins van OCW moet het aantal allochtone schoolbestuurders de komende jaren flink doen stijgen. Namens VOS/ABB zit teammanager Joop Vlaanderen in de taskforce. Lees verder

Het aandeel allochtone schoolbestuurders bedraagt slechts 2,5 procent. Bovendien hebben maar vijf van de zestig raden van toezicht minimaal één allochtone bestuurder. Bruno Bruins spreekt van een eenzijdige samenstelling. ‘De taskforce gaat daarom nieuwe schoolbestuurders zoeken en vinden.’

De taskforce is gekoppeld aan Eutonos, een initiatief van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Via Eutonos worden besturen en raden van toezicht die vacatures open hebben staan, gekoppeld aan hoogopgeleide allochtonen.

Naast Bruno Bruins en teammanager Joop Vlaanderen van VOS/ABB maken de volgende personen deel uit van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen: voorzitter Marianne Luyer van de Besturenraad, bestuurslid Frank Niamut van Kolom en Amsterdam West Binnen de Ring en voorzitter Jacintha Duttenhofer van de Raad van Toezicht van de Stichting Sirius Amsterdam Zuid-Oost.

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl