Startsubsidies passend onderwijs spoedig bekend

De criteria voor de toekenning van startsubsidies voor beoogde regionale netwerken passend onderwijs worden binnenkort bekendgemaakt. Lees verder

De critieria zullen worden vermeld in het Staatsblad. Dat gebeurt waarschijnlijk begin april.

De concept-criteria zijn al bekend, maar mogen nog niet worden gepubliceerd, omdat bepaalde juridische procedures nog niet volledig zijn doorlopen.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl