Statistieken onderwijsarbeidsmarkt blijven op stamos.nl

De statistieken over de arbeidsmarkt van alle onderwijssectoren worden ook in 2012 geactualiseerd op www.stamos.nl. Lees verder

Dat gebeurt voortaan door het kenniscentrum CAOP, nu op 1 januari de huidige eigenaar, het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), ophoudt te bestaan. De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs financieren www.stamos.nl in 2012 samen met ministerie van OCW. 

Het CAOP is tevens gevraagd in kaart te brengen aan welke arbeidsmarktgegevens het onderwijs behoefte heeft. Dit moet de aanzet zijn tot een duurzame en vraaggestuurde ontsluiting van arbeidsmarktinformatie.