Steeds meer aandacht voor taal en rekenen

Basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en de mbo-scholen besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenonderwijs. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Minister Jet Bussemaker en staatssecretairs Sander Dekker melden de Tweede Kamer ook dat scholen en leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs meer tijd nodig hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op de exameneisen voor taal en rekenen. Die tijd krijgen ze, zo staat in een brief van hen aan de Kamer.

De brief gaat over de voortgangsrapportage Implementatie referentiekader taal en rekenen 2012.