Steeds meer Nederlandse leerlingen naar Vlaanderen

Het aantal Nederlandse kinderen dat naar Vlaamse scholen gaat, is in de afgelopen acht jaar met bijna 50 procent gestegen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Lees verder

In het Eindhovens Dagblad staat dat ongeveer 12.000 Nederlandse kinderen in Vlaanderen onderwijs volgen. De krant baseert zich op een eigen telling in de regio en op een eerder onderzoek naar grensoverschrijdende onderwijsparticipatie door de Nederlandse en Belgische ministeries van Onderwijs.

Het lijkt erop, zo meldt de krant, dat veel Nederlandse ouders Belgische scholen aantrekkelijk vinden, omdat zij die ervaren als streng. Maar ook om financiële en praktische redenen zouden ouders in Brabant, Zeeland en Limburg voor Vlaamse scholen kiezen. Omgekeerd daalt het aantal leerlingen dat vanuit Vlaanderen naar een Nederlandse school gaat.

Het ministerie van OCW in Den Haag plaatst vraagtekens bij de telling van het Eindhovens Dagblad, maar kan er geen actuele aantallen tegenover zetten.