Steeds meer Nederlandse leerlingen naar Vlaanderen

Het aantal Nederlandse leerlingen dat in Vlaanderen op school zit, heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt Belgische media, die onder anderen Hans Teegelbeckers van VOS/ABB citeren.

‘In het schooljaar 2012-2013 piekte het op 6907’, zegt Patrick Poelmans van het Agentschap voor Onderwijsdiensten in De Standaard. Tien jaar geleden gingen er volgens de Vlaamse krant 4554 leerlingen elke dag de grens over om in België naar school te gaan. Als de Nederlandse kinderen die in Vlaanderen wonen worden meegeteld, ging het in 2012-2013 om bijna 30.000 leerlingen.

vlaanderen onderwijs kinderopvang plaatje

Er zijn maar weinig Vlaamse kinderen die in Nederland naar school gaan. ‘Voor elke Belgische scholier die in Nederland middelbaar onderwijs volgt, komen er nu elf Nederlandse leerlingen bij ons naar school’, aldus Poelmans. Hij rekent uit dat Vlaanderen ongeveer 30 miljoen euro kwijt is aan onderwijs aan leerlingen uit Nederland.

Krimp
De Standaard citeert ook Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij zet de groei van het aantal Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen in het kader van de gevolgen van demografische krimp in Nederland. Hij wijst erop dat ‘intussen heel wat scholen in de Nederlandse grensstreek de leslokalen niet meer gevuld krijgen’. Deze problematiek speelt onder andere in de grensregio’s Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

Ook meerscholendirecteur Leo Soffers van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) voor openbaar primair onderwijs in Bergen op Zoom en omgeving komt aan het woord. Hij wijst erop dat veel Nederlandse ouders voor onderwijs in Vlaanderen kiezen omdat dat goedkoper is. ‘In België is er bijvoorbeeld de maximumfactuur in het basisonderwijs, waardoor de kosten beperkt blijven. Dat kennen we in Nederland helemaal niet’, aldus Soffers.

Expertmeeting
In Gitok bovenbouw in Kalmthout bij Antwerpen was dinsdag een bijeenkomst waarop Nederlandse en Vlaamse experts spraken over grensoverstijgende samenwerking op het gebied van onderwijs. Deze bijeenkomst was georganiseerd door VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).

U kunt de presentatie downloaden die  Patrick Poelmans van het Agentschap voor Onderwijsdiensten tijdens de bijeenkomst in Kalmthout gaf.