Steeds meer stichtingen openbaar onderwijs

De stichting wordt populairder als bestuursvorm in het openbaar onderwijs. Dit gaat met name ten koste van het integraal bestuur, waarbij de gemeente de openbare scholen bestuurt. Het is duidelijk dat steeds meer gemeenten het bestuur van de openbare scholen overdragen aan een zelfstandige stichting. Lees verder

De verzelfstandiging gaat hand in hand met bestuurlijke schaalvergroting. Dat blijkt uit het feit dat er nu minder schoolbesturen zijn dan ruim een jaar geleden, terwijl de aantallen scholen en leerlingen in het openbaar onderwijs gelijk zijn gebleven.

Dit blijkt uit een onderzoek van het ledenbestand van VOS/ABB halverwege vorige maand, afgezet tegen het ledenbestand van november 2003. Toen is het bestand gebruikt voor de analyse van een enquête naar bestuursvormen in het openbaar onderwijs, die VOS/ABB heeft gehouden in het tweede halfjaar van 2003. Uit de enquête bleek al dat veel schoolbesturen bezig waren met verzelfstandiging en schaalvergroting. Ruim een jaar later lijkt dit proces in veel gevallen afgerond.

Het aantal schoolbesturen met integrale bestuursvorm  is met 36 procent gedaald, van 190 tot 122. Het gaat hierbij om relatief kleine besturen met kleine scholen. 

Ook minder bestuurscommissies
Het aantal schoolbesturen met een bestuurscommissie is eveneens teruggelopen, met 26 procent van 132 naar 98. Ook hier betreft het relatief kleinere bestuurscommissies, wanneer gekeken wordt naar vertegenwoordigde scholen en leerlingen.

Hier staat tegenover dat het aantal stichtingen in het openbaar onderwijs is gestegen met 96 procent van 26 naar 51. Het gaat bij stichtingen om relatief grote besturen, omdat verzelfstandiging vaak samengaat met schaalvergroting. Dat was al af te leiden uit de gegevens van november 2003, toen de stichting als bestuursvorm 7 procent van het aantal besturen vormde, terwijl deze besturen 12 procent van de scholen en leerlingen vertegenwoordigden. Deze trend heeft zo doorgezet, zo blijkt uit de volgende cijfers.

Nieuwe verhoudingen
Door de afname van het aantal openbare besturen met 20 procent binnen het ledenbestand van VOS/ABB (van 371 naar  295), is het aandeel van de stichtingen nu opgelopen tot 17 procent. Zij vertegenwoordigen nu 26 procent van de scholen en de leerlingen.

Het aandeel van de integrale besturen is teruggelopen van 51 procent naar 41 procent. Deze besturen vertegenwoordigen 34 procent van de scholen (was 44 procent) en 31 procent van de leerlingen (was 37 procent). Het aandeel van de bestuurscommissies is gedaald van 36 naar 33 procent; zij vertegenwoordigen 34 procent van de scholen (was 39 procent) en 37 procent van de leerlingen (was 44 procent).