Steeds meer ziekteverzuim door psychische klachten

Bij werknemers in het onderwijs is de laatste jaren een flinke stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert Arbo Unie op basis van van een grootschalig onderzoek naar het verzuim binnen het onderwijs. Lees verder

Uit het onderzoek blijkt dat van al het langdurige verzuim 44 procent van psychische aard is, met verschijnselen als overspannenheid, burn out en depressiviteit. In het primair onderwijs is al jarenlang een gestage stijging te zien, terwijl in het voortgezet onderwijs na een aanvankelijke daling het verzuim door psychische klachten weer sterk stijgt.

De stijging van het aantal klachten hangt volgens Arbo Unie samen met het toenemende aantal eisen die de overheid en de maatschappij aan het onderwijs stellen. Ook de bezuinigingen eisen hun tol, omdat de klassen daardoor groter worden en de werkdruk toeneemt. De administratieve rompslomp waar leerkrachten mee te maken hebben, speelt ook een negatieve rol.

Arbo Unie adviseert om meer aan preventie te doen. Dat kan bijvoorbeeld met gesprekken met werknemers over mogelijke oplossingen van problemen die in het onderwijs worden ervaren en trainingen voor leidinggevenden om die gesprekken goed te laten verlopen.