School mag geen toetsfabriek worden!

VOS/ABB en andere onderwijs- en ook ouderorganisaties dringen er bij de Tweede Kamer op aan niet in te stemmen met het wetsvoorstel voor de verplichte diagnostische tussentijdse toets (dtt) in het voortgezet onderwijs. Bovendien zou de Kamer niet akkoord moeten gaan met de verplichting voor scholen om deel te nemen aan internationale vergelijkingsonderzoeken.

In een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW beargumenteren onder andere VOS/ABB, de Besturenraad en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) dat een verplichting van de diagnostische tussentijdse toets, zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die wil, de professionaliteit van de docenten aantast.

Bovendien zou door deze voorgenomen verplichting de inrichtingsvrijheid van de scholen in het geding komen en het risico ontstaan dat leerlingen de school vooral als ‘toetsfabriek’ gaan zien.

Een verplichting voor scholen om deel te nemen aan internationale vergelijkingsonderzoeken zal volgens VOS/ABB en de overige afzenders alleen maar leiden tot ‘ranglijstdenken’, zonder dat dit de kwaliteit van het onderwijs bevordert.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl