Sterke medezeggenschap goed voor bestuur

Bestuurlijke kwaliteit is gebaat bij een sterke medezeggenschap. Dat heeft directeur Theo Hooghiemstra van VOS/ABB gezegd op het congres van de Algemene Vereniging van Medewerkers in het Onderwijs (AVMO) van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Lees verder

Thema van het congres was ‘De toestand van het openbaar onderwijs en de positie van de leraar daarin’. Hooghiemstra nam op uitnodiging van de AVMO deel aan een forumdiscussie, waarin onder meer medezeggenschap aan bod kwam. Hooghiemstra: ‘Ik vind dat het van goed bestuur getuigt en dat het de kwaliteit ten goede komt als je als bestuurder een sterke medezeggenschap organiseert en equipeert.’

Op het congres kwam ook de ‘menselijke maat’ in het onderwijs aan de orde. Er werd onder meer gesproken over de mogelijkheid om een bestuurlijke fusiestop in te voeren. Dit is een politiek voorstel dat door de AOb wordt omarmd, maar waar VOS/ABB geen heil in ziet. Het standpunt van VOS/ABB is dat de wetgever geen wettelijke normen moet stellen voor bestuurlijke schaal, omdat anders de autonomie van de schoolbesturen wordt aangetast (zie gerelateerd bericht in de rechterkolom).

Andere deelnemers aan de forumdiscussie waren directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), voorzitter Rob Tielman van het Landelijk Platform Openbaar Onderwijs CBOO en voorzitter Martien Hietbrink van de AVMO/AOb. Afgesproken is dat VOS/ABB de komende tijd met genoemde organisaties in gesprek gaat over kwesties met een gemeenschappelijk belang. Daarbij zal onder meer over de positie van het openbaar onderwijs binnen samenwerkingsbesturen worden gesproken.

In de rechterkolom staat het congresverslag, opgesteld door voorzitter Martien Hietbrink van de AVMO.

Bijlagen