Sterke profilering door juiste communicatie

Steeds meer scholen maken gebruik van de in company-adviestrajecten die VOS/ABB aanbiedt op het gebied van imago, profilering en communicatie. Lees verder

De kwaliteit van uw onderwijs is dik in orde, toch trekt uw school niet het gewenste aantal leerlingen. Dat kan te maken hebben met de de niet optimale profilering van uw organisatie. Ouders en leerlingen kiezen tegenwoordig niet meer automatisch voor een school, ze zijn kritische klanten!

Met een goede profilering en communicatiestrategie kunt u het imago van uw onderwijsorganisatie verstevigen. U zult merken dat dit positief effect heeft op de belangstelling voor uw school en in het verlengde daarvan op het leerlingenaantal.

VOS/ABB biedt aan steeds meer scholen in het primair en voortgezet onderwijs een in company-training aan om de profilering en het imago met de juiste communicatie te versterken. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Informatie: Geke Lexmond, 06 – 20 51 66 10 , glexmond@vosabb.nl