Kamer steunt leerlingen met dyslexie en dyscalculie

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om leerlingen in het voortgezet onderwijs met dyslexie en dyscalculie te ondersteunen. Lees verder

De moties waren ingediend door de Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Carola Schouten, beiden van de ChristenUnie. Zij willen met de moties voorkomen dat kabinetsmaatregelen om het niveau van het voortgezet onderwijs op te krikken ten koste gaan van leerlingen met dyslexie en dyscalculie.

Ortega-Martijn op de website van de ChristenUnie: ‘Onderzoek wijst uit dat deze maatregelen zullen leiden tot aanzienlijk meer gezakte leerlingen, onder wie dyslectische leerlingen’. Zij moeten bijvoorbeeld examen doen in een tweede vreemde taal, wat voor dyslectische leerlingen extra moeilijk is, terwijl ze wellicht heel goed zijn in bètavakken. ‘Een verzwaring van exameneisen kan dus ten koste gaan van bètatalenten, terwijl we die juist zo hard nodig hebben’, aldus Ortega-Martijn.

De aangenomen moties roepen het kabinet op om te stimuleren dat dyslectische leerlingen examen kunnen doen voor een extra bètavak in plaats van een tweede vreemde taal. Ook verzoeken de moties de regering afspraken te maken met de VO-raad voor extra ondersteuning en te onderzoeken of leerlingen met dyslexie of dyscalculie op verschillende niveaus examen kunnen doen.