Steun in Kamer voor wetsvoorstel onderwijstijd

De regeringsfracties van CDA en VVD en die van gedoogpartner PVV steunen het wetsvoorstel om de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs aan te passen.
Lees verder

Met deze steun kan minister Marja van Bijsterveldt van OCW rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Vorige week ging ze mee met PVV’er Harm Beertema, die eiste dat de urennorm in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs 1040 uur blijft. In de hogere leerjaren wordt het uitgangspunt 1000 lesuren per jaar.

Beertema wil de norm van 1040 in de eerste twee leerjaren handhaven om een einde te maken aan, zoals hij dat verwoordde, ‘een sluipende teruggang van het aantal lesuren’. In het voorstel van de minister krijgen leraren negen werkdagen om te gebruiken voor andere taken dan lesgeven. Maximaal zes daarvan moeten rondom de zomervakantie worden gepland. Daarnaast krijgen scholen meer tijd om aan leerlingen met achterstanden of juist aan excellente leerlingen te besteden.

De oppositie is niet blij met de ontwikkelingen, zo bleek dinsdag tijdens het debat in de Tweede Kamer. Boris van der Ham van D66 en Metin Çelik vrezen dat de leraren vrije dagen moeten inleveren. SP-Kamerlid Nine Kooiman meent dat het voortgezet onderwijs nu ‘terug bij af is’.

Het is niet bekend hoe scholen voor voortgezet onderwijs de 40 extra uren in het eerste en tweede leerjaar moeten bekostigen. In de dinsdageditie van dagblad Trouw komt bestuursvoorzitter Paul van Meenen van de Scholengroep Spinoza in Den Haag en omgeving aan het woord: ‘Als elke leerling per schooljaar veertig uur meer les moet krijgen, moet een school meer leerkrachten aanstellen. Dat kost tonnen, maar die zijn er niet, want de bekostiging van het onderwijs blijft hetzelfde.’

Trouw citeert ook rector Marten Elkerbout van het openbare Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Hij vreest voor de terugkeer van de zogenoemde ophokuren. Hij riep het beeld op van een conciërge die toezicht houdt in de klas ‘om maar aan de onderwijstijd te voldoen’.

De Tweede Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel.