Steun voor kinderen uit arme gezinnen

Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar aan de gemeenten voor steun aan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Dat staat in een brief van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Lees verder

Het kabinet wil dat ook kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport-, cultuur- en andere activiteiten. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de middelen besteden, zolang het geld maar bij kinderen terechtkomt.

Het geld moet bij voorkeur worden ingezet voor concrete zaken, zoals een computer, lidmaatschap van een sportclub of muziekschool. Ook sport- en cultuurorganisaties worden uitgenodigd mee te doen om deze kinderen te bereiken.

Jaarlijks wordt gekeken wat er met het geld is bereikt. Daarnaast willen staatssecretaris Aboutaleb en minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin een onderzoek naar de gevolgen van armoede bij kinderen op de lange termijn.

De brief van staatssecretaris Aboutaleb van SZW aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen