Stichten openbare basisschool wordt makkelijker

Zelfstandige stichtingen voor openbaar onderwijs krijgen de mogelijkheid om nieuwe basisscholen te stichten. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

In het openbaar voortgezet onderwijs kunnen zelfstandige stichtingen al wel scholen stichten, maar in het openbaar primair onderwijs nog niet. Daar is die mogelijkheid tot nog toe voorbehouden aan de gemeenten.  

Dit kan ertoe leiden dat het openbaar primair onderwijs wordt benadeeld ten opzichte van het bijzonder onderwijs, dat wel het recht heeft  om zelf nieuwe scholen te stichten. Dit nadeel kan vooral ontstaan als een gemeentebestuur het openbaar onderwijs op het tweede plan zet.

Maasbree
Een voorbeeld, waar VOS/ABB nauw bij betrokken was, is de Limburgse gemeente Maasbree. De bij VOS/ABB aangesloten stichting Akkoord! po wilde daar een openbare basisschool stichten. Dat bleek echter onmogelijk toen dit door het gemeentebestuur werd tegengewerkt. Eenzelfde kwestie speelde in Horst aan de Maas, ook in Limburg.

Deze ongewenste situaties waren voor VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) aanleiding om er bij staatssecretaris Dijksma op aan te dringen ook zelfstandige stichtingen voor openbaar primair onderwijs het recht te geven scholen te stichten. Met haar voorstel erkent Dijksma het probleem en biedt zij een oplossing.

Gemeenten en ouders
In het voorstel staat ook dat gemeenten de mogelijkheid behouden om een openbare basisschool te stichten. Hiermee ondervangt Dijksma het eventuele probleem dat een zelfstandige stichting voor openbaar onderwijs geen actie onderneemt, terwijl er wel behoefte is aan een nieuwe openbare basisschool.

Bovendien wil de staatssecretaris ouders de mogelijkheid geven om de aanzet te geven tot een nieuwe openbare basisschool, mocht er noch door de gemeente noch door het bestuur het initiatief hiertoe worden genomen.

Barneveld
Met dit laatste ondervangt Dijksma het probleem dat er in een bepaalde situatie nog geen stichting voor openbaar onderwijs bestaat. Een actueel voorbeeld in het openbaar voortgezet onderwijs is het initiatief om in Barneveld een openbare vo-school te realiseren. VOS/ABB begeleidt dit initiatief. Zie hiervoor de twee gerelateerde berichten in de rechterkolom.

In de rechterkolom kunt u ook een eerder commentaar aanklikken, dat VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra over deze kwestie schreef. Ook de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Kamer staat in de rechterkolom.

Klik hier voor een nieuwsbericht op de website van de VOO.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen